Fysioterapia

 

Fysioterapiassa arvioidaan asiakkaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Arvioinnin perusteella laaditaan fysioterapiasuunnitelma, jota seurataan. Fysioterapeutti tekee myös tarvittaessa apuvälinearvioinnin ja ohjaa niiden käytössä. Fysioterapian keskeinen tavoite on ylläpitää ja parantaa ihmisen toimintakykyä ja liikkumista erilaisten fysioterapiamenetelmien keinoin. Suosittelemme varaamaan ensimmäiselle kerralle 15min esitietolomakkeen täyttöön ja mahdolliseen KANTA-informointiin.

 

Shockwave

Kivulias olkapää / kalkkiolkapää, tennis- ja golfkyynärpää, plantaarifaskiitti / kantaluupiikki, akillesjänteen kiputilat, hyppääjän ja juoksijan polvi ja muut jännekiinnityskiputilat, penikkatauti, limapussitulehdukset lonkassa ja nilkassa, polven osteoartriitti.

Hoito sopii yllämainittujen vaivojen hoitoon. Shockwave- paineaaltohoito vaikuttaa siten, että aineenvaihdunta hoidettavassa kohdassa vilkastuu, mikä parantaa kudoksen hapensaantia mm. uudissuonitusta lisäämällä ja ympäröivää lihaksistoa rentouttamalla. Tämä johtaa kivun lievittymiseen ja tulehduksen vähenemiseen. Paranemisprosessi alkaa jo hoidon aikana ja jatkuu hoidon jälkeen. Shockwave- paineaaltohoidossa kudoksiin kohdistetaan mekaanisesti tuotettua, korkeatehoista paineaaltoa, jonka voimakkuutta säädetään hoidettavan kohteen mukaan. Hoitokertoja on yleensä 3-5 ja kestoltaan ne ovat n. 10-15 min. Sopiva taajuus hoidoille on n. viikon välein. Hoidon aikana voi tuntua hieman kipua tai arkuutta. Myös hoidon jälkeen hoidettava kohta voi olla muutaman päivän arka. Hoidot sopivat paremmin kroonisiin kuin akuutteihin vaivoihin. Hoitokerroilla tutkitaan aina myös ongelman alkuperää ja kiinnitetään huomiota vaivan toistumisen ennaltaehkäisyyn. Shockwave – hoidot voidaan yhdistää fysioterapiaan, eli voit tulla hoitoon myös lääkärin lähetteellä. Hoito on hyvä vaihtoehto kortisoni-injektioille ja sen sivuvaikutukset ovat vähäiset.

Shockwave-hoitoa ei anneta:

  • Akuutteihin vammoihin (1-7 pv:ää vanhat nyrjähdykset ja venähdykset)
  • Raskaana oleville
  • Jos hoitoalueella on kasvain
  • Jos asiakkaalla on verenhyytymisen estolääkitys (antikoagulanttihoito) tai hyytymiseen vaikuttava sairaus (hemofilia)
  • Bakteeriperäinen tulehdus hoitoalueella

Alaraaja-analyysi

Alaraaja-analyysin tarkoituksena on kartoittaa mahdolliset alaraajojen virheasennoista johtuvat ongelmat ja kiputilat. Alaraaja- tai selkäoireet saattavat johtua virheellisistä liikemalleista, joiden tunnistaminen on osa fysioterapiaa. Alaraaja-analyysissä tutkitaan jalan rakenne, nilkan liikkeet ja mahdolliset jalan liikehäiriöt kuormituksen yhteydessä. Tyypillisimmät ongelmat ovat nilkan ylipronaatio, kantaluun kierto, polvien linjauksen ongelmat ja lihasten heikko kunto. Tarvittaessa valmistetaan yksilölliset pohjalliset. Tutkimuksen suorittaa joko fysioterapeutti tai apuvälineteknikko. Yksilölliset tukipohjalliset valmistaa apuvälineteknikko.

Tuki- ja liikuntaelin fysioterapia

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat hyvin yleisiä. Niihin kuuluvat erilaiset kivut ja ongelmat kehon eri alueilla, esimerkiksi selkäsairaudet, niska- ja hartiaseudun kiputilat sekä nivelrikko. Fysioterapiassa kartoitamme ensin kivun syyn sekä nivelten ja lihasten toimintahäiriöt, jonka pohjalta teemme fysioterapiasuunnitelman. Tuki- ja liikuntaelinongelmien fysioterapiaan kuuluu aina oikeanlaisten liikkeiden ohjaus ja seuranta. Fysioterapiamenetelminä käytetään aktiivisen kuntouttamisen lisäksi nivelten mobilisaatiota, lihasenergiatekniikoita, fasciakäsittelyä, hermokudoskäsittelyä, LPG-hoitoja ja teippausta.

Pre- ja postoperatiivinen fysioterapia

Ennen leikkausta annettavan fysioterapian tavoitteena on valmistaa asiakas tulevaan leikkaukseen ja sen jälkeiseen kuntoutukseen. Asiakkaan kanssa keskustellaan leikkauksesta, sen jälkeen tapahtuvasta harjoittelusta sekä siihen liittyvistä rajoituksista ja riskitekijöistä. Leikkauksen jälkeinen fysioterapia aloitetaan mahdollisimman pian leikkauksen jälkeen. Harjoittelussa otetaan huomioon kudosten paranemisaika. Erilaisia tukia ja lastoja sekä liikkumisen apuvälineitä käytetään, jos vammautuneiden kudoksien suojaaminen tätä edellyttää. Kuntoutus kohdistuu kokonaisvaltaisesti koko kehoon keskittyen erityisesti leikkausalueelle.

Hyvälaatuinen asentohuimaus

Hyvälaatuinen asentohuimaus on yleisin huimausta aiheuttava sairaus. Hyvälaatuisella asentohuimauksella tarkoitetaan sisäkorvaperäistä huimausta. Kun kehon asentoa ja tasapainoa aistiviin sisäkorvan kaarikäytäviin kertyy sakkaa, saa se aikaan virheaistimuksen, joka tuntuu kiertohuimauksena. Huimausta saattaa esiintyä sängyssä kääntäessä kylkeä, kävellessä tai taivuttaessa päätä esimerkiksi kasvojen pesua varten. Fysioterapiassa asiakkaalle ohjataan erilaisia asentohoitoja sairauden hoitoon. Lähes kaikki hyvälaatuista asentohuimausta sairastavat saavat helpotuksen oireisiinsa asentohoidon avulla.

Neurologinen fysioterapia

Neurologisessa fysioterapiassa pyritään ylläpitämään tai parantamaan asiakkaan toiminta- ja liikkumiskykyä sekä tukea hänen ja hänen läheistensä selviytymistä päivittäisistä toiminnoista. Neurologisen fysioterapian kohderyhmään kuuluvat MS eli multippeliskleroosi, Parkinsonin tauti, AVH-potilaat ja selkäydinvammat (para-,tetraplegia).

Purenta-alueen fysioterapia

Tavallisimpia oireita ovat leukaniveläänet, leukanivelten tai puremalihasten kipu, suun rajoittunut avautuminen ja alaleuan liikehäiriöt. Oireina voi olla myös päänsärkyä, kasvo- ja korvakipua, tuntemukset kurkussa ja äänen tuotossa sekä lihassäryt niskoissa ja hartioissa heijastekipuineen. Fysioterapeutti kartoittaa esitietojen sekä kliinisen tutkimuksen pohjalta ongelman aiheuttajan, jonka jälkeen suoritetaan koehoito. Tavoitteena on kipujen vähentäminen, lihaksiin ja niveliin kohdistuvan kuormituksen pienentäminen ja normaalin toiminnan palauttaminen. Fysioterapiassa keskitytään myös selkärangan liikkuvuuteen, asentoon ja toiminnallisuuteen sekä rintarangan yläaukeaman (niskahartia, rintakehä, olkapäät, solisluut, kylkiluut) mahdolliseen jäykistymisiin ja virheasentoihin. Fysioterapiassa purentaelimen ongelmia hoidetaan mm. leukanivelen mobilisaatiolla,  purentalihasten manuaalisella käsittelyllä ja LPG:llä.

LPG wellbox

LPG Wellbox LPG on hoitolaite, jolla annetaan hierontaa muistuttavaa hoitoa. Hoitolaite toimii alipaineella ja sen kehitti Louis Paul Guitay perustama Lpg Systems vuonna 1986 arpikudosten ja palovammojen hoitoon. Alipaineella toimiva hoito kiihdyttää verenkiertoa ja lymfakiertoa moninkertaisesti, jolloin aineenvaihdunta vilkastuu. Tällöin vamma-alueen turvotus vähenee ja sidekudoksiset arvet häviävät. LPG wellbox hoidoilla helpotusta esim. • kipu • pre- ja postoperatiiviset hoidot • lihaskireydet • nivelten jäykkyys (leikkaus, vamma, nivelrikko) • tulehdusreaktiot (limapussit, jänteet) • fibromyalgia • väsyneet jalat • turvotus (verenkierronhäiriöt) LPG wellbox hoidot myös akuutteihin tulehduksiin ja vammoihin • tehostaa palautumista • nopeuttaa urheiluvammojen parantumista merkittävästi (esim. revähdys, puujalka, kramppi) • estää arpikudoksen syntymistä, muokkaa arpikudosta • hoitaa lihaskipuja • venyttää ja mobilisoi fasciaa